Sludinājums: KOKVILNAS ŠĶIEDRAS AUDUMA IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS RŪPNĪCAS PROJEKTĒŠANA, AUTORUZRAUDZĪBA UN BŪVNIECĪBA

Publicēts
09.11.2017
09.11.2017
Pasūtītājs
SIA “iCotton” (42103057947)
Termiņš
01.12.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 09/11/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA “iCotton”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42103057947

Adrese

Ziemeļu iela 19, Liepāja, Latvija, LV-3405

Tālruņa numurs(-i)

27464096

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

SIA „iCotton” prokūrists Sergejs Binkovskis; mob.: +(371)27464096; e-pasts: sergejs.binkovskis@icotton.eu

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

KOKVILNAS ŠĶIEDRAS AUDUMA IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANAS RŪPNĪCAS PROJEKTĒŠANA, AUTORUZRAUDZĪBA UN BŪVNIECĪBA

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Liepāja, Pulvera iela 4A

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

5000000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

01/12/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Ziemeļu iela 19, LV-3405, Liepāja

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

3.1.1.5. Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

514179__0_nolikumsicotton.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv