Grozījumi: Preiļu pils fasādes vienkāršotā atjaunošana

Publicēts
02.10.2017
02.10.2017
Pasūtītājs
Preiļu novada dome (90000065720)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
www.preili.lv/page/185...
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Publicēšanas datums: 02/10/2017

image Nav paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu
image Ir paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Preiļu novada dome, 90000065720

Pasta adrese

Raiņa bulvāris 19

Pilsēta / Novads

Preiļi

Pasta indekss

LV-5301

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpunkts(-i)

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrs 5.kab (1.stāvs)

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Irīna Elste

Tālruņa numurs

65322766

Faksa numurs

E-pasta adrese

irina.elste@preili.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.preili.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.preili.lv/page/185

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums

Preiļu pils fasādes vienkāršotā atjaunošana

II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts

Preiļu pils fasādes vienkāršotā atjaunošana

II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
45000000-7

II.1.4) Līguma veids

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids

III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu vai sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem

imageAtklāts konkurss
imageSlēgts konkurss
imagePaātrināts slēgts konkurss
imageKonkursa procedūra ar sarunām
imagePaātrināta konkursa procedūra ar sarunām
imagePaātrināts atklāts konkurss
imageKonkursa dialogs
imageInovācijas partnerības procedūra
imageMetu konkurss
imageSociālie un citi īpaši pakalpojumi

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs

PND 2017/22AK ERAF

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Paziņojuma reģistrācijas numurs un nosūtīšanas datums OV: (dd/mm/gggg)
Paziņojuma publicēšanas datums IUB tīmekļa vietnē: 12/09/2017 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

IV.1. Informācija par to, kādēļ veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)

IV.1.1)

image Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijā
image Paziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijai

IV.1.3) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojumā norādītajos datumos

Iedaļas Nr: IV.2.4)

Datumu labojuma vieta:
Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi
Šī teksta vietā:
05/10/2017 (dd/mm/gggg) 11:00
Jābūt:
17/10/2017 (dd/mm/gggg) 11:00

Iedaļas Nr: IV.2.9)

Datumu labojuma vieta:
Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)
Šī teksta vietā:
05/10/2017 (dd/mm/gggg) 11:00
Jābūt:
17/10/2017 (dd/mm/gggg) 11:00

IV.2. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Papildināta apliecinājuma karte "Preiļu pils fasādes vienkāršotā atjaunošana" ar logu palodžu specifikāciju

IV.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par līgumu

Avots: pvs.iub.gov.lv