Sludinājums: pilna cikla ziemciešu audzēšanas kompleksa izbūve

Publicēts
05.10.2017
05.10.2017
Pasūtītājs
Sedumi SIA (45403008187)
Termiņš
26.10.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 05/10/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sedumi SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45403008187

Adrese

Brīvības iela 165, Jēkabpils, Latvija, LV5201

Tālruņa numurs(-i)

+37126428880

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis Sarmis Kalniņš; tālr. Nr. 26428880; darznieciba@sedumi.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

pilna cikla ziemciešu audzēšanas kompleksa izbūve

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Brīvības iela 301A, Jēkabpils, LV 5201

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/03/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

400000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

26/10/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Brīvības iela 165, Jēkabpils, LV 5201

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv