Rezultāts: Elektroapgādes objekta būvniecība (turpmāk tekstā – Darbi) atbilstoši Nolikumam un SIA „IK projekts”, Reģ. Nr. 42103037103, izstrādātajai būvniecības ieceres īstenošanas dokumentācijai 1. daļā (nolikuma 7.pielikums) un 2. daļā (8.pielikums).

Publicēts
07.10.2017
07.10.2017
Pasūtītājs
Rucavas novada dome (90000059230)
Uzvarētājs
Skatīt IUB sludinājumu →
Summa
30 991,10 EUR
Sludinājums
http://www.rucava.lv/index.php/pub-...
Avots
https://pvs.iub.gov.lv/show/508977...