Grozījumi: Daugavpils šķirošanas stacijas attīstība: būvuzraudzība

Publicēts
14.10.2017
14.10.2017
Pasūtītājs
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" (40003032065)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
https://www.ldz.lv/lv/iepirkumi...
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Publicēšanas datums: 14/10/2017

image Nav paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu
image Ir paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu

I IEDAĻA. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i) (sākotnējā paziņojumā norādītie par procedūru atbildīgie sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš", 40003032065

Pasta adrese

Gogoļa iela 3

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1547

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpunkts(-i)

VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojs Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija.

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Inese Kempa

Tālruņa numurs

67234933

Faksa numurs

+371 67234250

E-pasta adrese

inese.kempa@ldz.lv

Interneta adreses

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vispārējā interneta adrese (URL): https://www.ldz.lv/

Pircēja profila adrese (URL): https://www.ldz.lv/lv/iepirkumi

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums (kā norādīts sākotnējā paziņojumā)

Daugavpils šķirošanas stacijas attīstība: būvuzraudzība

II.1.2) Īss līguma vai iepirkuma (-u) vai metu konkursa apraksts (kā norādīts sākotnējā paziņojumā)

projekta „Daugavpils šķirošanas stacijas attīstība” būvdarbu būvuzraudzība atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Inženiera funkciju izpilde atbilstoši FIDIC noteikumiem tādā veidā, lai būvniecības darbi tiktu pabeigti atbilstoši Darbu līgumam.

II.1.3) Iepirkuma nomenklatūra (CPV) (kā norādīts sākotnējā paziņojumā)

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
71520000-9

II.1.4) Līguma veids

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids

III.1.1) Procedūras veids vai norāde par metu konkursu, vai sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem (kā norādīts sākotnējā paziņojumā)

imageAtklāts konkurss
imageSlēgts konkurss
imagePaātrināts slēgts konkurss
imageSarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu
imagePaātrināta sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu
imagePaātrināts atklāts konkurss
imageKonkursa dialogs
imagePaātrināts konkursa dialogs
imageInovācijas partnerības procedūra
imagePaātrināta inovācijas partnerības procedūra
imageMetu konkurss
imageSociālie un citi īpaši pakalpojumi

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1) Iepirkuma identifikācijas numurs (kā norādīts sākotnējā paziņojumā)

LDZ 2017/9-IB/6.2.1.2/16/I/002/02-01

III.2.2) Sākotnējais paziņojums, uz kuru attiecas šī publikācija

Sākotnējā paziņojuma reģistrācijas numurs OV un nosūtīšanas datums OV: 2017/S 063-119492 28/03/2017 (dd/mm/gggg)

III.2.3) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums IUB tīmekļa vietnē

30/03/2017 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

IV.1. Informācija par to, kādēļ veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)

IV.1.1)

image Grozījums sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja norādītajā sākotnējā informācijā
image Paziņojuma publikācija neatbilst sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja norādītajai sākotnējai informācijai

IV.1.3) Datumi, kas jālabo sākotnējā paziņojumā

Iedaļas Nr: IV.3.3)

Datumu labojuma vieta:
Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma procedūras dokumentus
Šī teksta vietā:
17/05/2017 (dd/mm/gggg) 10:00
Jābūt:
21/02/2018 (dd/mm/gggg) 10:00

Iedaļas Nr: IV.3.4)

Datumu labojuma vieta:
Termiņš piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanai
Šī teksta vietā:
17/05/2017 (dd/mm/gggg) 10:00
Jābūt:
21/02/2018 (dd/mm/gggg) 10:00

Iedaļas Nr: IV.3.7)

Datumu labojuma vieta:
Piedāvājumu atvēršanas noteikumi
Šī teksta vietā:
17/05/2017 (dd/mm/gggg) 10:00
Jābūt:
21/02/2018 (dd/mm/gggg) 10:00

IV.2. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Izteikt nolikuma 2.4.punktu šādā redakcijā: “Plānotais izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) mēneši no līguma parakstīšanas dienas, saskaņā ar Darba uzdevuma (nolikuma 3.pielikums) 5.2. punktu.”

IV.3. Šis paziņojums saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

 Paziņojuma nosūtīšanas datums: 12/10/2017

Avots: pvs.iub.gov.lv