Sludinājums: Ražošanas ēkas būvniecība un ārējo tīklu un infrastruktūras izbūve

Publicēts
04.09.2017
04.09.2017
Pasūtītājs
SIA " SITNO" (40003599207)
Termiņš
26.09.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 04/09/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA " SITNO"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003599207

Adrese

Pededzes iela 28, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Latvija, LV2167

Tālruņa numurs(-i)

29235677

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Monta Berķe, projekta vadītāja, monta@sitno.biz

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Ražošanas ēkas būvniecība un ārējo tīklu un infrastruktūras izbūve

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Latvija

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

750000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

26/09/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 11:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rūpnīcu iela 4, Olaine, LV-2114

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

MK not. Nr.227, 3.1.1.5.pasākums “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

505621__0_iepirkumanolikumsvisidoc1.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv