Sludinājums: SIA „Drukātava” ražošanas ēkas būvniecība

Publicēts
13.07.2017
13.07.2017
Pasūtītājs
SIA "Drukātava" (40003744728)
Termiņš
11.08.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 13/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Drukātava"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003744728

Adrese

Spilvas iela 9, Mārupe, Mārupes novads, Latvija, LV-2167

Tālruņa numurs(-i)

67368188

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Valdis Jirgens, tel.67368188, info@drukatava.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

SIA „Drukātava” ražošanas ēkas būvniecība

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

„Rasmaņi”, Olaines pagasts, Olaines novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

28/05/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

385000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

11/08/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Spilvas ielā 9, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

CFLA

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv