Sludinājums: Alūksnes industriālā parka būvprojekta tehniskā projekta stadijā izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība

Publicēts
18.07.2017
18.07.2017
Pasūtītājs
SIA "NTC investīcijas" (40103748266)
Termiņš
08.08.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 18/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "NTC investīcijas"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103748266

Adrese

Vienības gatve 186A - 71, Rīga, Latvija, LV-1058

Tālruņa numurs(-i)

+371 29168321

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis Andis Kļaviņš, 29168321, andis@acf.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Alūksnes industriālā parka būvprojekta tehniskā projekta stadijā izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Alūksnē, Rūpniecības ielā 7 un 7A, LV-4301

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2020

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

1376040.57 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

08/08/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: “Bambāļi”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Ar būvprojekta minimālajā sastāvā iespējams iepazīties “Bambāļi”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāju, sūtot pieprasījumu uz elektronisko adresi Edmunds@industrija.lv, vai telefoniski - +371 28356990.

Avots: pvs.iub.gov.lv