Sludinājums: Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Pūre 22, Pūres pagasts, Tukuma novads

Publicēts
25.04.2017
25.04.2017
Pasūtītājs
Biedrība Pūre 22 (40008248469)
Termiņš
31.05.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 25/04/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Biedrība Pūre 22

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008248469

Adrese

Pūre 22-24, Pūres pagasts, Tukuma novads, , Latvija, LV 3124

Tālruņa numurs(-i)

29419049

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes priekšsēdētāja Inese Kurzemniece, 29419049, inese.kurzemniece@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Pūre 22, Pūres pagasts, Tukuma novads

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Pūre 22, Pūres pagasts, Tukuma novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/10/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

309000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

31/05/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 19:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Pūre 22-24, Pūres pagasts, Tukuma novads

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Altum

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Energoefektivitātes veicināšana dzīvojamās mājās

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

492321__0_Iepirkumanolikumsarpielikumiem.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv