Rezultāts: „Lifta izbūve VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” ēkai “Reinberga māja”

Publicēts
18.01.2017
18.01.2017
Pasūtītājs
VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" (50003408181)
Uzvarētājs
SIA "Ekers" (44103001903)
Summa
112 772,00 EUR
Sludinājums
www.strencupns.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 18/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca", 50003408181

Pasta adrese

Valkas iela 11

Pilsēta / Novads

Strenči

Pasta indekss

LV-4730

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Aivars Auniņš

Tālruņa numurs

29208424

Faksa numurs

64707215

E-pasta adrese

aivars.aunins@strencupns.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.strencupns.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.strencupns.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

„Lifta izbūve VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” ēkai “Reinberga māja”

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV008

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Valkas ielā 11, Strenčos, Strenču novadā

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Lifta izbūve atbilstoši tehniskam projektam

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
45313100-5

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

112772 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SPNS 2016/18

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Lifta izbūve VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca"ēkai "Reinbrga māja"

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

29/12/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Ekers", 44103001903

Pasta adrese

Tērbatas iela 33

Pilsēta / novads

Valmiera

Pasta indekss

LV-4201

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

64281195

Faksa numurs

64281196

E-pasts

ekers@ekers.lv

Vispārējā interneta adrese:

www.ekers.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 112722    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 112722    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv