Sludinājums: Igaunijas – Latvijas trešā 330 kV starpsavienojuma elektropārvades līniju izbūve

Publicēts
09.11.2016
09.11.2016
Pasūtītājs
AS "Augstsprieguma tīkls" (40003575567)
Termiņš
13.01.2017
Pilsēta
Kontaktpersona
105. telpa
E-pasts
Sludinājums
Papildu...
Tālrunis
Ilvars Velbergs
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par līgumu - sabiedriskie pakalpojumi

Publicēšanas datums: 09/11/2016

I IEDAĻA. SABIEDRISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

AS "Augstsprieguma tīkls", 40003575567

Pasta adrese

Dārzciema iela 86

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1073

Valsts

Latvija

Kontaktpunkts(-i)

105. telpa

Kontaktpersona(-as)

Ilvars Velbergs

Tālruņa numurs

+371 67728353

Faksa numurs

+371 67728858

E-pasta adrese

iepirkumi@ast.lv

Interneta adreses

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ast.lv

Pircēja profila adrese (URL):

Papildu informāciju par iepirkuma procedūru var saņemt

imageIepriekš minētajā (-os) kontaktpunktā (-os)
imageCitādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A. I

Iepirkuma procedūras dokumentus (ieskaitot dokumentus attiecībā uz dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt

imageIepriekš minētajā (-os) kontaktpunktā (-os)
imageCitādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A. II

Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz

imageIepriekš minētajam (-iem) kontaktpunktam (-iem)
imageCitādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A. III

I.2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja galvenā darbības joma vai jomas

imageGāzes un siltuma ražošana, pārvade un sadale
imageElektroenerģijas apgāde
imageGāzes un naftas izpēte un ieguve
imageAkmeņogļu un cita veida cietā kurināmā izpēte un ieguve
imageŪdensapgāde
imagePasta pakalpojumi
imageDzelzceļa pakalpojumi
imagePilsētas dzelzceļa, tramvaju, trolejbusu vai autobusu pakalpojumi
imageAr ostu pārvaldi saistīta darbība
imageAr lidostu pārvaldi saistīta darbība

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Igaunijas - Latvijas trešā 330 kV starpsavienojuma elektropārvades līniju izbūve

II.1.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV008

(norādiet tikai vienu iepirkuma veidu – būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi – kas visvairāk atbilst jūsu līguma vai iepirkuma(-u) konkrētajam mērķim) )

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi
imageBūvdarbu veikšana
image Projektēšana un būvdarbu veikšana
image Būvdarbu veikšana ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju norādītajām prasībām
imagePirkums
imageNomaksas pirkums
imageNoma
imageNoma ar izpirkuma tiesībām
imageĪre
imageĪre ar izpirkuma tiesībām
imageMinēto piegāžu veidu kombinācija

Pakalpojumu kategorijas Nr. (atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai)    
(Pakalpojumu kategorijām 1-27, lūdzu, skatiet Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 2.pielikumu)

Galvenā būvdarbu veikšanas vieta: Latvijas Republika

Galvenā piegādes vieta:

Galvenā pakalpojumu sniegšanas vieta:

II.1.3) Paziņojums paredz

imageIepirkuma līgumu
image Vispārīgo vienošanos
image Dinamiskās iepirkumu sistēmas (DIS) izveidošanu

II.1.4) Informācija par vispārīgo vienošanos (attiecīgā gadījumā)

image Vispārīgā vienošanās ar vairākiem pretendentiem
image Vispārīgā vienošanās ar vienu pretendentu

Paredzētais vispārīgās vienošanās dalībnieku skaits:
vai , ja piemērojams, maksimālais dalībnieku skaits

Vispārīgās vienošanās darbības laiks (attiecīgā gadījumā) : gados (no noslēgšanas dienas) :
vai mēnešos (no noslēgšanas dienas) :

Paredzamā līgumcena visā vispārīgās vienošanās darbības laikā (ja piemērojams; tikai cipariem):
Paredzamā līgumcena, bez PVN: Valūta:
vai līgumcenas diapazons robežās: no
līdz Valūta:
Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas biežums (ja zināms):

II.1.5) Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts

“Igaunijas – Latvijas trešais 330 kV starpsavienojums” ir elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības projekts, kas savienos 330 kV apakšstaciju “TEC-2”, Latvijā ar 330 kV apakšstaciju “Sindi” Igaunijā, šķērsojot Salaspils, Stopiņu, Ropažu, Garkalnes, Inčukalna, Sējas, Limbažu, Alojas, Mazsalacas, Burtnieku un Rūjienas novadu. Projekta ietvaros paredzēts izmantot daļu esošās 110 kV līnijas, kuras pēc nepieciešamības ir jāpārbūvē.

II.1.6) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
45231400-9

II.1.7) Līgums, uz kuru attiecas Pasaules Tirdzniecības organizācijas nolīgums par valsts iepirkumu (GPA - Government Procurement Agreement)

image
image

II.1.8) Sadalījums daļās (informācijai par daļām izmantojiet pielikumu B tik reižu, cik ir daļu)

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.1.9) Var iesniegt piedāvājuma variantus

image
image

II.2 Līguma apjoms vai robežas

II.2.1) Īss būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu veida un apjoma apraksts, kā arī, ja zināms, paredzamā līgumcena vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas un valūta (ieskaitot visas daļas un iespējas, ja piemērojams)

Darbu realizācijai jāizstrādā detalizēts būvprojekts, jāpiegādā nepieciešamās iekārtas un materiāli un jāveic jaunas 330 kV elektropārvades līnijas izbūve no apakšstacijas “TEC-2” līdz 110 kV elektropārvades līnijas Nr. 223 balstam Nr. 135 ar Rail Baltica dzelzceļu kopējā trasē, un no 110 kV elektropārvades līnijas Nr. 272 balsta Nr. 32 līdz valsts robežai atsevišķā, jaunā trasē kā arī jāveic 110 kV elektropārvades līniju pārbūve, a/st. Saulkrasti – a/st. Skulte balsts Nr. 135 līdz a/st. Aloja - a/st. Rūjiena balstam Nr. 32, Veicot esošo līniju pārbūvi jāparedz vadu nomaiņa 110 kV līnijām Nr. 223 un Nr. 272 pilnā garumā, nepieciešamības gadījumā veicot balstu nomaiņu.
Ja zināms, paredzamā līgumcena, bez PVN (ja piemērojams; tikai cipariem): Valūta: EUR
vai līgumcenas diapazons robežās: no līdz Valūta: EUR

II.2.2) Iespējami papildu vai atkārtoti būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu līgumi (ja piemērojams)

image
image

Ja jā, papildu būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu apraksts:
Ja zināms, provizorisks šo papildu līgumu slēgšanas laika grafiks: mēnešos: vai dienās: (no līguma noslēgšanas brīža)

Iespējamo līguma atjaunošanas reižu skaits atkārtotu būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu līgumu gadījumā (ja ir paredzēts): vai iespējamo līguma atjaunošanas reižu diapazons robežās: no līdz

Ja zināms, atkārtotu piegāžu vai pakalpojumu līgumu gadījumā, plānotais laika grafiks turpmākajiem līgumiem: mēnešos: vai dienās: (no līguma noslēgšanas brīža)

II.3 Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos: vai dienās (no līguma noslēgšanas brīža)
vai uzsākšana 30/06/2017 (dd/mm/gggg)
izpilde 15/10/2020 (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Nosacījumi attiecībā uz līgumu

III.1.1) Informācija par nodrošinājumu (nepieciešamajām iemaksām) un garantijām (ja paredzēts)

Saskaņā ar Sarunu procedūras nolikumu

III.1.2) Galvenie finansiālie nosacījumi un noteikumi maksājumu jomā un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos regulē

Saskaņā ar Sarunu procedūras nolikumu

III.1.3) Juridiskais statuss, kādā jāizveidojas piegādātāju apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu (ja tas nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei)

Saskaņā ar Sarunu procedūras nolikumu

III.1.4) Citi nosacījumi, kas attiecināmi uz līguma izpildi (ja paredzēti)

image
image

Ja jā, šo nosacījumu apraksts

III.2. Dalības nosacījumi

III.2.1) Noteikumi piegādātāju izslēgšanai no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, kā arī iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai

Saskaņā ar Sarunu procedūras nolikumu

III.2.2) Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis, kā arī iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai

Saskaņā ar Sarunu procedūras nolikumu

III.2.3) Tehniskās un profesionālās spējas, kā arī iesniedzamie dokumenti atbilstības izvērtēšanai

Saskaņā ar Sarunu procedūras nolikumu

III.2.4) Privileģētais līgums (Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 14.pantu) (ja piemērojams)

image
image

III.3. Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem

III.3.1) Pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem

image
image

Ja jā, atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem

III.3.2) Juridiskām personām ir jānorāda par pakalpojuma sniegšanu atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija

image
image

IV IEDAĻA: PROCEDŪRA

IV.1. Procedūras veids

IV.1.1) Procedūras veids

imageAtklāts konkurss
imageSlēgts konkurss
imageSarunu procedūra
Kandidāti jau ir atlasīti
image
image

Ja jā, norādīt iedaļā VI.4) "Cita papildu informācija" jau atlasīto pretendentu nosaukumu/vārdus un adreses

IV.2. Piedāvājuma izvēles kritēriji

IV.2.1) Piedāvājuma izvēles kritēriji (lūdzu, atzīmējiet attiecīgo (-os) kvadrātiņu (-us))

image Piedāvājums ar viszemāko cenu
image Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums , kas izvērtēts saskaņā ar
image zemāk minētajiem kritērijiem un to īpatsvaru nozīmīguma secībā (minētos kritērijus un to īpatsvaru nozīmīguma secībā papildus norāda tad, ja tie nav iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos vai uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai uzsākt sarunas)
image kritērijiem, kas noteikti iepirkuma procedūras dokumentos, uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus, vai uzsākt sarunas

IV.2.2) Tiks piemērota elektroniskā izsole

image
image

Ja jā, papildu informācija par elektronisko izsoli (attiecīgā gadījumā)

IV.3. Administratīvā informācija

IV.3.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

AST 2016/500711S/16-57/40

IV.3.2) Iepriekšējas publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma līgumu

image
image

Ja jā:
Paziņojuma numurs OV - publikācijas datums - publikācijas veids :
2016/S 120-214102 - 24/06/2016 - Periodiskais informatīvais paziņojums

IV.3.3) Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma procedūras dokumentus (izņemot DIS)

Termiņš, līdz kuram var saņemt iepirkuma procedūras dokumentus
Datums 13/01/2017 (dd/mm/gggg)         laiks 10:00


Dokumentus, kurus nav iespējams izsniegt elektroniskā veidā, izsniedz par samaksu (ja attiecināms)

image
image

Ja jā, cena (nepārsniedzot dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus; tikai cipariem): Valūta:
Maksājuma nosacījumi un veids:

IV.3.4) Termiņš piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanai

Datums: 13/01/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

IV.3.5) Valoda (-s), kuru (-as) var izmantot piedāvājumā vai dalības uzaicinājumā

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

IV.3.6) Minimālais laika posms, kurā pretendentiem jāuztur spēkā savs piedāvājums (atklāta konkursa gadījumā)

Līdz: (dd/mm/gggg)
vai ilgums mēnešos: vai dienās: (no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām)

IV.3.7) Piedāvājumu atvēršanas noteikumi

Datums: (dd/mm/gggg) Laiks: 

Vieta: 

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā (ja piemērojams)

image
image

Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus

VI IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

VI.1) Šis ir kārtējais iepirkums (ja piemērojams)

image
image

Ja jā, plānotais laika grafiks turpmāko paziņojumu publicēšanai

VI.2) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

 1. CEF, Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (CEF), aktivitāte Nr. 4.2.1-0027-LVLV-P-M-14 "Interconnection between Kilingi-Nõmme (EE) and Riga CHP2 substation (LV)"

VI.3) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:
 Kandidātam ir izsniegts vides vadības un audita sistēmas (EMAS) vai ekvivalents sertifikāts, vai ISO 14001 vai ekvivalents sertifikāts, vai citi Kandidāta iesniegti pierādījumi par līdzvērtīgu kvalitātes vadības pasākumu īstenošanu vai darbības atbilstību vides aizsardzības prasībām

VI.4) Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

VI.5) Iesniegumu izskatīšana

VI.5.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

VI.5.2) Iesniegumu iesniegšana (lūdzu, aizpildiet pozīciju VI.5.2) VAI, vajadzības gadījumā, pozīciju VI.5.3))

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņu (-iem): Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 77.panta trešo daļu

VI.5.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

VI.6) Šī paziņojuma nosūtīšanas datums

03/11/2016 (dd/mm/gggg)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv