Sludinājums: Valsts nozīmes ūdensnotekas Muižēnu strauts, ŪSIK kods 4123454512:01, pik. 00/00 – 68/80; pik.69/80 -117/50 pārbūve Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, Ropažu pagastā, Ropažu novadā

Publicēts
23.08.2016
23.08.2016
Pasūtītājs
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (40003338357)
Termiņš
05.09.2016
Pilsēta
Kontaktpersona
Vidmants Bielinis
E-pasts
Sludinājums
www.zmni.lv...
Tālrunis
67027587

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Publicēšanas datums: 23/08/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, 40003338357

Pasta adrese

Republikas laukums 2

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1981

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Vidmants Bielinis

Tālruņa numurs

67027587

Faksa numurs

67027190

E-pasta adrese

info@zmni.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.zmni.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.zmni.lv

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:

image
image

Iepirkuma dokumentus var saņemt

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

Piedāvājumi jāiesniedz

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: Nekustamo īpašumu apsaimniekošana

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

Valsts nozīmes ūdensnotekas Muižēnu strauts, ŪSIK kods 4123454512:01, pik. 00/00 – 68/80; pik.69/80 -117/50 pārbūve Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, Ropažu pagastā, Ropažu novadā

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV009

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Ikšķiles, Ropažu novads

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Valsts nozīmes ūdensnotekas Muižēnu strauts, ŪSIK kods 4123454512:01, pik. 00/00 – 68/80; pik.69/80 -117/50 pārbūve Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, Ropažu pagastā, Ropažu novadā

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
45112320-4

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz 15/03/2017 (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

ZMNĪ 2016/100 ELFLA

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 05/09/2016 (dd/mm/gggg)    Darba laiks 8:30-17:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 05/09/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:15

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

05/09/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:15

Vieta: 811.kabinets, Republikas laukums 2, Rīga

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

 1. ELFLA, Lauku attīstības programma 2014.-2020.gadam

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv