Sludinājums: Gaiteņu remonts Inženieru ielā 91 un Inženieru ielā 77, Ventspilī

Publicēts
02.05.2016
02.05.2016
Pasūtītājs
Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi" (41203001885)
Termiņš
20.05.2016
Pilsēta
Kontaktpersona
Leontīns Duļbinskis
E-pasts
Sludinājums
www.ventspils.lv/lat/ventspils_parv...
Tālrunis
63629558

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Publicēšanas datums: 02/05/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Pašvaldības SIA "Ventspils nekustamie īpašumi", 41203001885

Pasta adrese

Užavas ielā 8, II.stāvs

Pilsēta / Novads

Ventspils

Pasta indekss

LV-3601

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Leontīns Duļbinskis

Tālruņa numurs

63629558

Faksa numurs

63629563

E-pasta adrese

leontins.dulbinskis@ventspils.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/publiskie_iepirkumi/

Pircēja profila adrese (URL): http://www.ventspils.lv/lat/ventspils_parvalde/publiskie_iepirkumi/

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:

image
image

Iepirkuma dokumentus var saņemt

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

Piedāvājumi jāiesniedz

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: pašvaldības iestāde
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: pašvaldības nekustama īpašuma apsaimniekošana

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

Gaiteņu remonts Inženieru ielā 91 un Inženieru ielā 77, Ventspilī

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV003

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Inženieru iela 91 un Inženieru iela 77, Ventspilī

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Gaiteņu remonts Inženieru ielā 91 un Inženieru ielā 77, Ventspilī

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
45000000-7

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās 60 (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VNĪ 2016/089

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 20/05/2016 (dd/mm/gggg)    Darba laiks 8.00-12.00 un no 13.00-17.00 piekdienā līdz 16.00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 20/05/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

20/05/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:10

Vieta: Ventspils pilsētas dom, otrā stāva sēžu zālē, Jūras ielā 36, Ventspilī

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv