Sludinājums: „Straupes pamatskolas mācību – ražošanas darbnīcu ēkas pārbūve par interešu centru’’

Publicēts
24.02.2016
24.02.2016
Pasūtītājs
Pārgaujas novada pašvaldība (90009116276)
Termiņš
14.03.2016
Pilsēta
Kontaktpersona
64132196
Sludinājums
www.pargaujasnovads.lv/lv/iepirkumi...
Tālrunis
64132295

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Publicēšanas datums: 24/02/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Pārgaujas novada pašvaldība, 90009116276

Pasta adrese

"Iktes", Stalbe

Pilsēta / Novads

Stalbes pagasts, Pārgaujas novads

Pasta indekss

LV-4151

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Anita Dzalba

Tālruņa numurs

64132196

Faksa numurs

64132295

E-pasta adrese

anita.dzalba@pargaujasnovads.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.pargaujasnovads.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.pargaujasnovads.lv/lv/iepirkumi-8.2-panta-kartiba_1/

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:

image
image

Iepirkuma dokumentus var saņemt

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

Piedāvājumi jāiesniedz

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

„Straupes pamatskolas mācību – ražošanas darbnīcu ēkas pārbūve par interešu centru’’

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV008

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

„Mazstraupes pils”, Straupe, Straupes pagasts, Pārgaujas novads

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

„Straupes pamatskolas mācību – ražošanas darbnīcu ēkas pārbūve par interešu centru’’

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
45000000-7

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no 01/06/2016 (dd/mm/gggg) līdz 01/08/2016 (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

PNP 2016/4

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 14/03/2016 (dd/mm/gggg)    Darba laiks darba dienās no plkst. 8.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 17.00 (piektdienās līdz plkst. 16.00)

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 14/03/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

14/03/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:10

Vieta: Pārgaujas novada pašvaldības Straupes pagasta pārvaldē „Tautas nams”, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV – 4152

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv