Sludinājums: Multifunkcionāla ambulatorā centra Tvaika ielā 2, Rīgā būvniecības ieceres arhitektonisko vīziju izstrāde

Publicēts
24.02.2016
24.02.2016
Pasūtītājs
VSIA "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs" (50003342481)
Termiņš
19.04.2016
Pilsēta
Kontaktpersona
Projekta vadītāja Dace Baltiņa
E-pasts
Sludinājums
www.rpnc.lv...
Tālrunis
+371 29440776
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par metu konkursu

Publicēšanas datums: 24/02/2016

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

VSIA "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs", 50003342481

Pasta adrese

Tvaika iela 2

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1005

Valsts

Latvija

Kontaktpunkts(-i)

Tvaika iela 2, Rīga

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Projekta vadītāja Dace Baltiņa

Tālruņa numurs

+371 29440776

Faksa numurs

+371 67222305

E-pasta adrese

dace.baltina@rpnc.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rpnc.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.rpnc.lv

Papildu informāciju par iepirkuma procedūru var saņemt

imageIepriekš minētajā (-os) kontaktpunktā (-os)
imageCitādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A I

Iepirkuma procedūras dokumentus var saņemt

imageIepriekš minētajā (-os) kontaktpunktā (-os)
imageCitādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A II

Meti, tiem pievienotie materiāli un devīžu atšifrējumi jāiesniedz

imageIepriekš minētajam (-iem) kontaktpunktam (-iem)
imageCitādi : lūdzu, aizpildiet pielikumu A III

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Metu konkursa priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Metu konkursa nosaukums

Multifunkcionāla ambulatorā centra Tvaika ielā 2, Rīgā būvniecības ieceres arhitektonisko vīziju izstrāde

II.1.2) Īss metu konkursa apraksts

Iepirkuma priekšmets ir būvprojekta mets multifunkcionālā ambulatorā centra Tvaika ielā 2, Rīgā izbūvei, ievērojot VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” izstrādāto telpu programmu.

II.1.3) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
71220000-6

III IEDAĻA: JURIDISKĀ, SAIMNIECISKĀ, FINANSIĀLĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

III.1. Dalībnieku atlases kritēriji (ja nepieciešams)

 1. Saskaņā ar metu konkursa dokumentācijā noteikto

III.2. Dalībai metu konkursā ir nepieciešama konkrēta profesionālā kvalifikācija (ja nepieciešams)

image
image

Ja jā, norādiet profesionālās kvalifikācijas prasības:

III.3. Metu vērtēšanas kritēriji

 1. Saskaņā ar metu konkursa dokumentācijā noteikto

IV. Administratīvā informācija

IV.4. Administratīvā informācija

IV.4.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

RPNC 2016/02

IV.4.2) Nosacījumi iepirkuma procedūras dokumentu saņemšanai

Termiņš, līdz kuram var saņemt iepirkuma procedūras dokumentus
Datums 19/04/2016 (dd/mm/gggg)         laiks 10:00


Drukātus iepirkuma procedūras dokumentus izsniedz par samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus

image
image

Ja jā, samaksas apmērs (tikai cipariem): Valūta:
Samaksas kārtība:

IV.4.3) Termiņš, līdz kuram jāiesniedz meti, tiem pievienotie materiāli un devīžu atšifrējumi

Datums: 19/04/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

IV.4.4) Metā, tam pievienotajos materiālos un devīžu atšifrējumā izmantojamā (-ās) valoda (-as)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

IV.5.1) Godalga (-as) tiks piešķirta (-as)

image
image

Ja jā, piešķirto godalgu skaits un vērtība : 3
6000

IV.5.2) Maksājumi visiem dalībniekiem

image
image

Ja jā, maksājumu apmērs:

IV.5.3) Pēc metu konkursa tā uzvarētājam vai uzvarētājiem piešķirs līguma slēgšanas tiesības

image
image

IV.5.4) Žūrijas komisijas lēmums ir saistošs pasūtītājam

image
image

IV.5.5) Jau atlasīto žūrijas locekļu vārdi un uzvārdi

 1. Evija Puķe
 2. Aldis Ozols
 3. Ingrīda Trapiņa
 4. Astrīda Stirna
 5. Iveta Ķiece

V IEDAĻA: PAPILDUS INFORMĀCIJA

V.1. Metu konkurss ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Kopienas fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

V.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Godalgas tiek piešķirtas pirmajām trīs vietām saskaņā ar iepirkuma dokumentācijā noteikto

V.5. Iesniegumu izskatīšana

V.5.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.5.2) Iestāde, kas atbildīga par starpniecības procedūrām (attiecīgā gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

,

Pasta adrese

Pilsēta / Novads

Pasta indekss

Valsts

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasta adrese

Vispārējā interneta adrese (URL):

V.5.3) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem:
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83. panta trešo daļu

V.5.4) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv