Rezultāts: Būvprojekta izstrāde Sventes vidusskolas teritorijas labiekārtošanai, sporta laukumu un bērnu rotaļu laukuma pārbūvei

Publicēts
02.02.2016
02.02.2016
Pasūtītājs
Sventes pagasta pārvalde (90000064195)
Uzvarētājs
SIA BM-PROJEKTS (40103196966)
Summa
9 475,00 EUR
Sludinājums
www.svente.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 02/02/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Sventes pagasta pārvalde, 90000064195

Pasta adrese

Alejas ielā 9, Sventes ciemā

Pilsēta / Novads

Daugavpils novads

Pasta indekss

LV-5473

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Brigita Vasiļevska

Tālruņa numurs

29299003

Faksa numurs

65407712

E-pasta adrese

parvalde@svente.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.svente.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.svente.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Būvprojekta izstrāde Sventes vidusskolas teritorijas labiekārtošanai, sporta laukumu un bērnu rotaļu laukuma pārbūvei

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV005

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Daugavpils iela 1A, Svente, Sventes pagasta, Daugavpils novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Būvprojekta izstrāde Sventes vidusskolas teritorijas labiekārtošanai, sporta laukumu un bērnu rotaļu laukuma pārbūvei

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
71242000-6 79421100-2

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

9475 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SPP 2015/7

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Līguma par būvprojekta izstrādi

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

24/11/2015 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA BM-PROJEKTS, 40103196966

Pasta adrese

Viršu iela 12-47, Tīraine

Pilsēta / novads

Mārupes

Pasta indekss

LV-2167

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29762257

Faksa numurs

67934080

E-pasts

info@bm-projekts.lv

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 9475    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 9475    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv