Sludinājums: Slaukšanas zāles un kūts aprīkojuma piegāde un montāža, projektēšana

Publicēts
17.12.2015
17.12.2015
Pasūtītājs
SIA "Agrofirma "Turība"" (47703000195)
Termiņš
03.02.2016
Tālrunis
+371 26775437

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 17/12/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "Agrofirma "Turība""

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 47703000195

Adrese: Riebiņu novads, Riebiņu pagasts, Riebiņi, Latvija, LV-5326

Tālruņa numurs(-i): +371 26775437
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): pārstāvis Lolita Valdone, tel.: 26775437; e-pasts: lolita.valdone@preilusiers.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Slaukšanas zāles un kūts aprīkojuma piegāde un montāža, projektēšana
3. Līguma veids: Būvdarbi
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Riebiņi, Riebiņu pagasts, Riebiņu novads
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 31/08/2017
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 560000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 03/02/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Daugavpils iela 75, Preiļi, LV-5301
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Ieguldījumi materiālajos aktīvos
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 430766__0_specifikacijaferma.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv