Rezultāts: Iekšējo kanalizācijas tīklu renovācija Lubānas sociālās aprūpes centrā

Publicēts
08.12.2015
08.12.2015
Pasūtītājs
Lubānas novada pašvaldība (90000054159)
Uzvarētājs
SIA "Halle B" (40003296208)
Summa
8 222,09 EUR
Sludinājums
www.lubana.lv/index.php/lv/homepage...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 08/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Lubānas novada pašvaldība, 90000054159
Pasta adrese: Tilta iela 11
Pilsēta/Novads: Lubāna Pasta indekss: LV-4830 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Egils Rēvelis Tālruņa numurs: 64894941, 26482016
E-pasta adrese: pasts@lubana.lv Faksa numurs: 64894171
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lubana.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.lubana.lv/index.php/lv/homepage-2/iepirkumi

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Iekšējo kanalizācijas tīklu renovācija Lubānas sociālās aprūpes centrā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV008
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Iekšējo kanalizācijas tīklu renovācija Lubānas sociālās aprūpes centrā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
45222000-9

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

8222.09 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNP 2015/14

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Iekšējo kanalizācijas tīklu renovācija Lubānas sociālās aprūpes centrā
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
14/10/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
8
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Halle B", 40003296208

Pasta adrese: Rūpniecības iela 20

Pilsēta/Novads: Madona, Madonas nov.

Pasta indekss: LV-4801

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: halleb@apollo.lv

Tālruņa numurs: 29275647

Faksa numurs: 64860328

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 8222.09    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 8222.09    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv