Sludinājums: Divu graudu bunkuru un aprīkojuma iegāde un būvniecība

Publicēts
17.12.2015
17.12.2015
Pasūtītājs
Z/S Palejas (43601011914)
Termiņš
15.01.2016
Tālrunis
29470283

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 17/12/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Z/S Palejas

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 43601011914

Adrese: Palejas, Svitenes pag., Rundāles nov., Latvija, LV3917

Tālruņa numurs(-i): 29470283
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Īpašnieks Ivars Punka – 29470283, e-pasts zdp@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Divu graudu bunkuru un aprīkojuma iegāde un būvniecība
3. Līguma veids: Būvdarbi
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: “JAUNPALEJAS”, Viesturu pag., Rundāles nov.
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 31/07/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 500000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 15/01/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: “Palejas”, Svitenes pag., Rundāles novads
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: ES ELFLA pasākuma 4. ‘’Ieguldījumi materiālajos aktīvos’’, 4.1. apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” ietvaros
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās
9. Cita informācija (ja nepieciešams): Ar iepirkuma priekšmeta dokumentāciju, būvprojektu un citiem dokumentiem to apjoma dēļ var iepazīties un tos saņemt, ierodoties projekta realizācijas vietā.
10. Pievienotie dokumenti 430756__0_iepirkumaproceduraKalte.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv