Sludinājums: Zivju apstrādes ceha “Zivtiņas” rekonstrukcijas darbi saskaņā ar akceptēto būvprojektu atbilstoši ES un Latvijas būvnormatīviem

Publicēts
09.11.2015
09.11.2015
Pasūtītājs
SIA "JŪRAS KARALISTE" (40103267385)
Termiņš
23.12.2015
Tālrunis
20040580

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 09/11/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "JŪRAS KARALISTE"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40103267385

Adrese: Atlantijas iela 15, Rīga, LV-1015, Latvija, LV1015

Tālruņa numurs(-i): 20040580
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): SIA “Jūras karaliste” valdes loceklis, Maksims Pavlockis, 20040580, office.gatems@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Zivju apstrādes ceha “Zivtiņas” rekonstrukcijas darbi saskaņā ar akceptēto būvprojektu atbilstoši ES un Latvijas būvnormatīviem
3. Līguma veids: Būvdarbi
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: "Zivtiņas", Mucenieki, Ropažu novads, LV-2137, Latvija
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30/12/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 650000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 23/12/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:59
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Zivtiņas", Mucenieki, Ropažu novads, LV-2137, Latvija
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): 54.04 Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 426151__0_NOLIKUMSbvdarbinew.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv