Rezultāts: Informatīvi sociālās kampaņas informatīvo materiālu par 2016. gada valsts budžetu druka un izvietošana, uzturēšana eksponēšanas kārtībā, demontāža Latvijas pilsētu sabiedriskā transporta pieturvietu statiskajos un dinamiskajos vides reklāmas stendos

Publicēts
06.11.2015
06.11.2015
Pasūtītājs
Finanšu ministrija (90000014724)
Uzvarētājs
JCDecaux Latvija (40003310198)
Summa
34 042,55 EUR
Sludinājums
www.fm.gov.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 06/11/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Finanšu ministrija, 90000014724
Pasta adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1919 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Māra Gūtmane-Reinolde Tālruņa numurs: 67095590
E-pasta adrese: mara.gutmane-reinolde@fm.gov.lv Faksa numurs: 67083810
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.fm.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.fm.gov.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Informatīvi sociālās kampaņas informatīvo materiālu par 2016. gada valsts budžetu druka un izvietošana, uzturēšana eksponēšanas kārtībā, demontāža Latvijas pilsētu sabiedriskā transporta pieturvietu statiskajos un dinamiskajos vides reklāmas stendos

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 13
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Latvija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Informatīvi sociālās kampaņas informatīvo materiālu par 2016. gada valsts budžetu druka un izvietošana, uzturēšana eksponēšanas kārtībā, demontāža Latvijas pilsētu sabiedriskā transporta pieturvietu s

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
79341000-6

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

34042.55 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

FM2015/75

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Informatīvi sociālās kampaņas informatīvo materiālu par 2016. gada valsts budžetu druka un izvietošana, uzturēšana eksponēšanas kārtībā, demontāža Latvijas pilsētu sabiedriskā transporta pieturvietu statiskajos un dinamiskajos vides reklāmas stendos
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
02/11/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: JCDecaux Latvija, 40003310198

Pasta adrese: Kr. Valdemāra iela 9

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: laura.saliete@jcdecux.com

Tālruņa numurs: 67320717

Faksa numurs: 67322639

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 34042.55    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 34042.55    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv