Sludinājums: Noliktavas-angāra celtniecība saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Publicēts
24.07.2015
24.07.2015
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Kalējiņi 1" (44101029078)
Termiņš
14.08.2015
Tālrunis
+371, 29268593

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 24/07/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība "Kalējiņi 1"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 44101029078

Adrese: "Kalējiņi 1", Bilskas pagasts, Smiltenes novads, Latvija, LV-4706

Tālruņa numurs(-i): +371-29268593
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Īpašnieks Kaspars Putrālis, +371-29268593, e-pasts:kaspars.putralis@kalejini.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Noliktavas-angāra celtniecība saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
3. Līguma veids: Būvdarbi
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: "Kalējiņi 1", Bilskas pagasts, Smiltenes novads, LV-4706
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 10/11/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 200000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 14/08/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Kalējiņi 1", Bilskas pagasts, Smiltenes novads, LV-4706
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): 4.pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.1.apakšpasākums "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās"
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 414612__0_Tehniskaspecifikacijaangarsnoliktava21.pdf
414612__1_Tehniskaspecifikacijaangarsnoliktava22.pdf
414612__2_Tehniskaspecifikacijaangarsnoliktava23.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv