Grozījumi: Meža tehnikas un traktortehnikas rezerves daļu piegāde un remonta pakalpojumu nodrošināšana

Publicēts
12.06.2015
12.06.2015
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži" (40003982628)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
www.rigasmezi.lv...
Virs ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM, IEPIRKUMA PROCEDŪRAS IZBEIGŠANU VAI PĀRTRAUKŠANU

Publicēšanas datums: 12/06/2015

I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)


Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži", 40003982628


Pasta adrese: Ostas prospekts 11


Pilsēta/Novads: Rīga,


Pasta indekss: LV-1034

Valsts: Latvija

Kontaktpunkts (-i): Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži", Ostas prospekts 11, Rīga, (Mežaparks), Administrācijas korpusā, 3.stāvā


Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Kristīne Megne

Tālruņa numurs: +29272881

E-pasta adrese: kristine.megne@riga.lv


Faksa numurs: +371 67037207

Interneta adreses
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rigasmezi.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.rigasmezi.lv

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums: Meža tehnikas un traktortehnikas rezerves daļu piegāde un remonta pakalpojumu nodrošināšana
II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts: Meža tehnikas un traktortehnikas rezerves daļu piegāde un remonta pakalpojumu nodrošināšana
II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods
  Galvenā vārdnīca Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
Galvenais kods  50800000-3
Papildu kods (-i) 16800000-3
 
 

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids


III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu
Atklāta
Slēgta

Paātrināta slēgta

Sarunu procedūra
Paātrināta sarunu procedūra
Konkursa dialogs

Metu konkurss

Sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (B daļas pakalpojumi)
III.2. Administratīvā informācija


III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs: SIA RM 2015/23

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)
Paziņojuma reģistrācijas numurs un publicēšanas datums OV: 2015/S 079-140080 23/04/2015 (dd/mm/gggg)

Paziņojuma publicēšanas datums IUB mājaslapā: 21/04/2015 (dd/mm/gggg)


III.2.3) Sākotnējā paziņojuma nosūtīšanas datums:
21/04/2015 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA


IV.1. Paziņojuma saturs

Iepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana Labojums Papildinājums

IV.2. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu (attiecīgā gadījumā atzīmējiet tik lodziņus, cik nepieciešams)

Iepirkuma procedūra tika pārtraukta.

Iepirkuma procedūra tika izbeigta.

Dinamiskā iepirkumu sistēma netika izveidota.

Paziņojums par līgumu vai paziņojums par metu konkursu varētu tikt publicēts atkārtoti.IV.3. Informācija par to, kādēļ un kur veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)


IV.3.1) Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijāPaziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijaiAbi iemesliIV.3.2) Sākotnējā paziņojumāIepirkuma procedūras dokumentos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)Abos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)IV.3.3) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojuma tekstā

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.4

Šī teksta vietā: Par rezerves daļu iegādi un remonta pakalpojumu sniegšanu traktortehnikai Traktors Kioti EX50, Kioti CS2610

Jābūt: /

Teksta labojuma vieta: Daļa Nr.6

Šī teksta vietā: Par rezerves daļu iegādi un remonta pakalpojumu sniegšanu traktoram John Deer 6920

Jābūt: /IV.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams): Komisija nolēma, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta 1.daļu un Nolikuma 7.6.2.punktu - iepirkumu 4.daļā izbeigt, jo saņemtie piedāvājumi neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām. Komisija nolēma, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta 1.daļu un Nolikuma 7.6.2.punktu - iepirkumu 6.daļā izbeigt, jo netika saņemti piedāvājumi attiecīgajā daļā.


IV.5. šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par līgumu

Avots: pvs.iub.gov.lv