Sludinājums: NBS NP 3. RNC ēku ugunsgrēka trauksmes signalizācijas rekonstrukcijas 2., 3., 4., 5., 6. kārta „Ādažu nacionālajā mācību centrā”, Kadagā, Ādažu novadā

Publicēts
20.05.2015
20.05.2015
Pasūtītājs
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (90009225180)
Termiņš
02.06.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
Agnija Cigelniece
E-pasts
Sludinājums
www.mod.gov.lv/Papildriki/Iepirkumi...
Tālrunis
67300287

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 20/05/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, 90009225180
Pasta adrese: Ernestīnes 34
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1046 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Agnija Cigelniece Tālruņa numurs: 67300287
E-pasts: vamoic@vamoic.gov.lv Faksa numurs: 67300207
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vamoic.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.mod.gov.lv/Papildriki/Iepirkumi.aspx
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

NBS NP 3. RNC ēku ugunsgrēka trauksmes signalizācijas rekonstrukcijas 2., 3., 4., 5., 6. kārta „Ādažu nacionālajā mācību centrā”, Kadagā, Ādažu novadā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV007
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Kadaga, Ādažu novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

NBS NP 3. RNC ēku ugunsgrēka trauksmes signalizācijas rekonstrukcijas 2., 3., 4., 5., 6. kārta „Ādažu nacionālajā mācību centrā”, Kadagā, Ādažu novadā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
45000000-7

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  4 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VAMOIC 2015/095

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 02/06/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks 08:30-17:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 02/06/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

02/06/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00
Vieta:  Ernestīnes iela 34, Rīga

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Tehniskā dokumentācija un Darbu apjoma saraksts– (atsevišķā ārējā datu nesējā – 1 (viens) CD), var saņemt iepriekš piesakoties pie noteikumu 2.2. punktā minētās personas.

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv