Rezultāts: Līgatnes novada pamatskolas un tās palīgēkas remontdarbi

Publicēts
22.05.2015
22.05.2015
Pasūtītājs
Līgatnes novada dome (90000057333)
Uzvarētājs
SIA "CELTCOM" (44102015893)
Summa
91 849,76 EUR
Sludinājums
www.ligatne.lv/iepirkumi...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 22/05/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Līgatnes novada dome, 90000057333
Pasta adrese: Spriņģu iela 4
Pilsēta/Novads: Līgatne Pasta indekss: LV-4110 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Violeta Vikmane Tālruņa numurs: 64155653
E-pasta adrese: violeta.vikmane@ligatne.lv Faksa numurs: 64155636
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ligatne.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.ligatne.lv/iepirkumi

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Līgatnes novada pamatskolas un tās palīgēkas remontdarbi

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV008
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: "Skola", Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Skolas pamatēkas un tās palīgēkas remontdarbi saskaņā ar tehnisko specifikāciju

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
45000000-7

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

91849.76 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LND 2015/13

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Līgatnes pamatskolas pamat ēkas remontdarbi
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
21/05/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "CELTCOM", 44102015893

Pasta adrese: Izmēģinātāju 13-2

Pilsēta/Novads: Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads

Pasta indekss: LV-4126

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: celtcom@inbox.lv

Tālruņa numurs: 28258964

Faksa numurs: ---

Vispārējā interneta adrese (URL): www.celtcom.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 25500.8    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 25500.8    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Līgatnes pamatskolas palīgēkas remontdarbi
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
21/05/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "CELTCOM", 44102015893

Pasta adrese: Izmēģinātāju 13-2

Pilsēta/Novads: Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads

Pasta indekss: LV-4126

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: celtcom@inbox.lv

Tālruņa numurs: 28258964

Faksa numurs: ---

Vispārējā interneta adrese (URL): www.celtcom.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 66348.96    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 66348.96    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv