Sludinājums: Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas sistēmas, apsardzes signalizācijas sistēmas un ārējās zibensaizsardzības sistēmas ierīkošana V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas ēkai Piltenes ielā 25, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

Publicēts
10.03.2015
12.03.2015
Pasūtītājs
Kuldīgas novada pašvaldība (90000035590)
Termiņš
26.03.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
Zaiga Kudiņa
E-pasts
Sludinājums
www.kuldiga.lv...
Tālrunis
63322469

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 10/03/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Kuldīgas novada pašvaldība, 90000035590
Pasta adrese: Baznīcas iela 1
Pilsēta/Novads: Kuldīga Pasta indekss: LV-3301 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Zaiga Kudiņa Tālruņa numurs: 63322469
E-pasts: zaiga.kudina@kuldiga.lv Faksa numurs: 63341422
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.kuldiga.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.kuldiga.lv
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas sistēmas, apsardzes signalizācijas sistēmas un ārējās zibensaizsardzības sistēmas ierīkošana V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas ēkai Piltenes ielā 25, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV003
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Piltenes iela 25, Kuldīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas sistēmas, apsardzes signalizācijas sistēmas un ārējās zibensaizsardzības sistēmas ierīkošana V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas ēkai Piltenes ielā 25, Kuldīgā, Kuldīgas novadā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
45312310-3 51700000-9
45312100-8

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  1 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

KNP 2015/30

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 26/03/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks 08:00 līdz 17:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 26/03/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 13:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

26/03/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 13:00
Vieta:  Mazā zāle (1.stāvā), Baznīcas ielā 1, Kuldīgā

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

III. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija, 90000036026
Pasta adrese: Piltenes iela 25
Pilsēta/Novads: Kuldīga Pasta indekss: LV-3301 Valsts: Latvija

Avots: pvs.iub.gov.lv