Sludinājums: Autobusu pieturu nojumju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Jūrmalas pilsētā

Publicēts
11.02.2015
11.02.2015
Pasūtītājs
Jūrmalas pilsētas dome (90000056357)
Termiņš
04.03.2015
Sludinājums
www.jurmala.lv...

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 11/02/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Jūrmalas pilsētas dome, 90000056357
Pasta adrese: Jomas ielā 1/5
Pilsēta/Novads: Jūrmala Pasta indekss: LV - 2015 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Mārīte Okdaldere Tālruņa numurs: 26642216
E-pasts: laura@jpd.gov.lv Faksa numurs: 67730653
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.jurmala.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.jurmala.lv
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Autobusu pieturu nojumju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Jūrmalas pilsētā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV007
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Jūrmalas pilsēta

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Autobusu pieturu nojumju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Jūrmalas pilsētā, saskaņā ar tehniskajām specifikācijām

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
44212000-9 44400000-4

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             30/12/2015(dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

JPD 2015/19

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 04/03/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks Pirmdienā no 08.30-18.00,otrdienā, trešdienā, ceturtdienā no 08.30-17.00, piektdienā no 08.30-16.00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 04/03/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

04/03/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00
Vieta:  Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes Iepirkumu birojā Jomas ielā 10, Jūrmalā

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

II. Adrese, kur jāiesniedz piedāvājumi
Pilns nosaukums Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības pārvaldes Iepirkumu birojs
(arī reģistrācijas numurs) 90000056357
Pasta adrese Jomas iela 10
Pilsēta/Novads: Jūrmala Pasta indekss: LV- 2015 Valsts Latvija
Kontaktpersona(-as) Mārīte Okdaldere Tālruņa numurs: 26642216
E-pasts: laura@jpd.gov.lv Faksa numurs: 67730653
Interneta adrese (-es)(ja nepieciešams)
Vispārējā adrese (URL): http://www.jurmala.lv

Avots: pvs.iub.gov.lv