Rezultāts: Velonovietņu piegāde un uzstādīšana Olaines novadā

Publicēts
31.07.2014
31.07.2014
Pasūtītājs
Olaines novada pašvaldība (90000024332)
Uzvarētājs
SIA "DIGOL" (44101029025)
Summa
12 817,98 EUR
Sludinājums
www.olaine.lv/iepirkumi2/:wide/...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 31/07/2014

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Olaines novada pašvaldība, 90000024332
Pasta adrese: Zemgales ielā 33
Pilsēta/Novads: Olaine Pasta indekss: LV-2114 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Irina Lavrinoviča Tālruņa numurs: 67146050, 20454465
E-pasta adrese: iepirkumi@olaine.lv Faksa numurs: 67963777
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.olaine.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.olaine.lv/iepirkumi2/:wide/

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Velonovietņu piegāde un uzstādīšana Olaines novadā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV007
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Olaines novada administratīva teritorija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Velonovietņu piegāde Pasūtītājam atbilstoši Tehniskās specifikācijas 1.pielikumam „Prasības Preces piegādei un uzstādīšanai” un līguma projekta (6.pielikums) noteiktajām prasībām.

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
44210000-5

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

12817.98 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

ONP 2014/31

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Velonovietņu piegāde un uzstādīšana Olaines novadā
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
16/07/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
6
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "DIGOL", 44101029025

Pasta adrese: Grēdu iela 4a

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1019

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: office@digol.lv

Tālruņa numurs: 27479999

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 12817.98    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 12817.98    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv