Rezultāts: Daugavpils pilsētas dzīvojamo māju ventizvadu, lieveņu un apmaļu remonts

Publicēts
31.07.2014
31.07.2014
Pasūtītājs
SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" (41503002485)
Uzvarētājs
Personu apvienība SIA "LBM" un SIA "Bezdelīga A" (41503014060)
Summa
58 000,00 EUR
Sludinājums
www.dzksu.lv/lv/publiskie-iepirkumi...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 31/07/2014

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums", 41503002485
Pasta adrese: Liepājas iela 21
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV-5417 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Olga Strelkova Tālruņa numurs: 654 07268
E-pasta adrese: mdvad@dzksu.lv Faksa numurs: 654 38872
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.dzksu.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.dzksu.lv/lv/publiskie-iepirkumi/

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Daugavpils pilsētas dzīvojamo māju ventizvadu, lieveņu un apmaļu remonts

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


dzīvojamo māju ventizvadu remonts

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
45211340-4

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

58000 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SIA "DDzKSU" 2014/56M

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Darbuzņēmuma līgums par dzīvojamo māju ventizvadu remontu
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
17/07/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Personu apvienība SIA "LBM" un SIA "Bezdelīga A", 41503014060

Pasta adrese: Dobeles ielā 1-4

Pilsēta/Novads: Daugavpils

Pasta indekss: LV-5401

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 58000    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 58000    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Paziņojums par noslēgto līgumu iepirkuma 1.daļā; Uzvarētājs 1.daļā piedāvā zemāko vienības cenu kopsummā - EUR 219.33, uzvarētājs 2.daļā piedāvā zemāko vienības cenu kopsummā - EUR 520.04

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu
Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv