Sludinājums: Būvdarbu veikšana projektā „Ūdensapgādes sistēmas vienkāršotā rekonstrukcija” Gulbenes novada Rankas pagasta Rankas ciemā

Publicēts
30.07.2014
30.07.2014
Pasūtītājs
Gulbenes novada Rankas pagasta pārvalde (90000026070)
Termiņš
12.08.2014
Pilsēta
Kontaktpersona
Irēna Jansone
E-pasts
Sludinājums
www.ranka.lv...
Tālrunis
64470021; 29173978

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 30/07/2014

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Gulbenes novada Rankas pagasta pārvalde, 90000026070
Pasta adrese: "Krastkalni", Rankas pagasts, Gulbenes novads
Pilsēta/Novads: Rankas pagasts Pasta indekss: LV-4416 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Irēna Jansone Tālruņa numurs: 64470021; 29173978
E-pasts: ranka@gulbene.lv Faksa numurs: 64470022
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ranka.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.ranka.lv
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Būvdarbu veikšana projektā „Ūdensapgādes sistēmas vienkāršotā rekonstrukcija” Gulbenes novada Rankas pagasta Rankas ciemā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV008
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Gulbenes novads, Rankas pagasts

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Būvdarbu veikšana projektā „Ūdensapgādes sistēmas vienkāršotā rekonstrukcija” Gulbenes novada Rankas pagasta Rankas ciemā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
45200000-9

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             20/10/2014(dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

GN RPP 2014/07

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 12/08/2014 (dd/mm/gggg)        Darba laiks Darba laiks Darbdienās no 08:00 līdz 17:00 (piektdienās līdz 16:00) pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00 (pirmdienās no 13:00 līdz 14:00)

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 12/08/2014 (dd/mm/gggg) Laiks: 12:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

13/08/2014 (dd/mm/gggg) Laiks: 15:00
Vieta:  Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldē, "Krastkalni", Ranka, Rankas pagasts

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv