Grozījumi: Būvdarbu izpilde Kurnas ciema ūdenssaimniecības attīstībai, ERAF projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Balvu novada Kurnas ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/083 ietvaros.

Publicēts
10.07.2014
10.07.2014
Pasūtītājs
Balvu novada pašvaldība (90009115622)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
http://www.balvi.lv...
Avots
http://pvs.iub.gov.lv/show/367660...