Grozījumi: ĒKAS REKONSTRUKCIJA UN FUNKCIJAS MAIŅA – IECAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA

Publicēts
20.05.2014
20.05.2014
Pasūtītājs
Iecavas novada dome (90000056376)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
www.iecava.lv/page/585...
Zem ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM, IEPIRKUMA PROCEDŪRAS IZBEIGŠANU VAI PĀRTRAUKŠANU

Publicēšanas datums: 20/05/2014

I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)


Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Iecavas novada dome, 90000056376


Pasta adrese: Skolas 4,


Pilsēta/Novads: Iecavas novads


Pasta indekss: LV-3913

Valsts: Latvija

Kontaktpunkts (-i): Iecavas novada dome, Iecavas novada dome


Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Evija Poļakova

Tālruņa numurs: +371 63941328; +371 22006683

E-pasta adrese: evija.polakova@iecava.lv


Faksa numurs: +371 63941991

Interneta adreses
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.iecava.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.iecava.lv/page/585

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums: ĒKAS REKONSTRUKCIJA UN FUNKCIJAS MAIŅA - IECAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA
II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts: ĒKAS REKONSTRUKCIJA UN FUNKCIJAS MAIŅA - IECAVAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA
II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods
  Galvenā vārdnīca Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
Galvenais kods  45000000-7
Papildu kods (-i)  
 

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids


III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu
Atklāta
Slēgta

Paātrināta slēgta

Sarunu procedūra
Paātrināta sarunu procedūra
Konkursa dialogs

Metu konkurss

Sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (B daļas pakalpojumi)
III.2. Administratīvā informācija


III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs: IND 2014/09

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)
Paziņojuma reģistrācijas numurs un publicēšanas datums OV: (dd/mm/gggg)

Paziņojuma publicēšanas datums IUB mājaslapā: 16/05/2014 (dd/mm/gggg)


III.2.3) Sākotnējā paziņojuma nosūtīšanas datums:
16/05/2014 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA


IV.1. Paziņojuma saturs

Iepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana Labojums Papildinājums

IV.2. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu (attiecīgā gadījumā atzīmējiet tik lodziņus, cik nepieciešams)

Iepirkuma procedūra tika pārtraukta.

Iepirkuma procedūra tika izbeigta.

Dinamiskā iepirkumu sistēma netika izveidota.

Paziņojums par līgumu vai paziņojums par metu konkursu varētu tikt publicēts atkārtoti.IV.3. Informācija par to, kādēļ un kur veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)


IV.3.1) Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijāPaziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijaiAbi iemesliIV.3.2) Sākotnējā paziņojumāIepirkuma procedūras dokumentos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)Abos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)IV.3.3) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojuma tekstā

Teksta labojuma vieta: II.3 Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Šī teksta vietā: izpilde 01/10/2014

Jābūt: izpilde 01/10/2015IV.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):


IV.5. šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par līgumu

Avots: pvs.iub.gov.lv