Sludinājums: Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas vienkāršotās renovācijas būvdarbi projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā” (identifikācijas Nr. KPFI-15.2/144) ietvaros

Publicēts
14.12.2013
14.12.2013
Pasūtītājs
Apes novada dome (90000035872)
Termiņš
14.01.2014
Pilsēta
Avots
http://pvs.iub.gov.lv/show/343375...