Rezultāts: Tirdzniecības un pasākumu kiosku izgatavošana un uzstādīšana Rēzeknē

Publicēts
22.11.2013
22.11.2013
Pasūtītājs
Rēzeknes pilsētas dome (90000025465)
Uzvarētājs
Sabiedrība ar ierobežoto atbildību "ACTIVE TRADE COMPANY" (40003691384)
Summa
15 292,35 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 22/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Rēzeknes pilsētas dome, 90000025465
Pasta adrese: Atbrīvošanas aleja 93
Pilsēta/Novads: Rēzekne Pasta indekss: LV-4601 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Ilona Mironova Tālruņa numurs: 64607669
E-pasta adrese: ilona.mironova@rezekne.lv Faksa numurs: 64607606
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rezekne.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.rezekne.lv/dome/oficiala-informacija/iepirkumi/

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Tirdzniecības un pasākumu kiosku izgatavošana un uzstādīšana Rēzeknē

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rēzeknē

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Tirdzniecības un pasākumu kiosku izgatavošana un uzstādīšana Rēzeknē

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
44000000-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

15292.35 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RPD 2013/98

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Tirdzniecības un pasākumu kiosku izgatavošana un uzstādīšana Rēzeknē
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
14/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Sabiedrība ar ierobežoto atbildību "ACTIVE TRADE COMPANY", 40003691384

Pasta adrese: Vietalvas iela 1

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1009

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: maris@timbero.lv

Tālruņa numurs: 67040708

Faksa numurs: 67872701

Vispārējā interneta adrese (URL): www.activetrade.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 15292.35    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 15292.35    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv