Rezultāts: Par tiesībām veikt meža meliorācijas sistēmas “Sigulda” rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi Vidzemes reģiona Austrumvidzemes mežsaimniecībā.

Publicēts
22.11.2013
22.11.2013
Pasūtītājs
AS "Latvijas valsts meži" (40003466281)
Uzvarētājs
SIA „VALKAS MELIORĀCIJA” (44103005549)
Summa
9 369,20 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 22/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: AS "Latvijas valsts meži", 40003466281
Pasta adrese: Kristapa iela 30
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: lv -1046 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Indra Putnāne Tālruņa numurs: 26331005
E-pasta adrese: i.putnane@lvm.lv Faksa numurs: 67609800
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lvm.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.lvm.lv/lat/profesionaliem/meza_infrastruktura/meza_melioracijas_sistemas/projektesana/atklatie_konkursi/

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: akciju sabiedrība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: mežsaimniecība
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Par tiesībām veikt meža meliorācijas sistēmas "Sigulda" rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi Vidzemes reģiona Austrumvidzemes mežsaimniecībā.

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV008
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 12
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Vidzemes reģiona Austrumvidzemes mežsaimniecības Mālupes meža iecirknī

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Par tiesībām veikt meža meliorācijas sistēmas "Silgulda” rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi Vidzemes reģiona Austrumvidzemes mežsaimniecībā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
71322000-1

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

9369.2 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

AS LVM MI 2013/424_i

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par tiesībām veikt meža meliorācijas sistēmas "Silgulda” rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi Vidzemes reģiona Austrumvidzemes mežsaimniecībā
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
15/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
7
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA „VALKAS MELIORĀCIJA”, 44103005549

Pasta adrese: Tālavas iela70

Pilsēta/Novads: Valka

Pasta indekss: LV-4701

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 9369.2    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 9369.2    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:
  AS „Latvijas valsts meži” Prasības vides piesārņojuma samazināšanai

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv