Sludinājums: Ražošanas ēkas rekonstrukcija

Publicēts
24.11.2013
24.11.2013
Pasūtītājs
SIA Banga Ltd (41203031343)
Termiņš
13.12.2013

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 24/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA Banga Ltd

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41203031343

Adrese: Akas iela 74B, Rojas novads, Roja, Latvija, LV-3264

Tālruņa numurs(-i): 29465954
Faksa numurs(-i) (ja ir): 63260134

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): konsultante Astra Varika, 29403402, astra@edo.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Ražošanas ēkas rekonstrukcija
3. Līguma veids: Būvdarbi
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Akas iela 74B, Rojas novads, Roja
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 10/10/2014
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 284350 LVL
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 13/12/2013
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīga, Lubānas 125a-22, LV-1021
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde
9. Cita informācija (ja nepieciešams): -
10. Pievienotie dokumenti 340960__0_TehniskaspecifikacijaNolikumsBangaLtd.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv