Rezultāts: P/ie “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” struktūrvienības “Bērnu un ģimenes atbalsta centrs” telpu remonts

Publicēts
21.11.2013
21.11.2013
Pasūtītājs
Pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (90001042284)
Uzvarētājs
SIA "Celtnieks GV" (40003967830)
Summa
5 213,48 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 21/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", 90001042284
Pasta adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9
Pilsēta/Novads: Jelgava Pasta indekss: LV-3001 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Andrejs Dāviņš Tālruņa numurs: 63048915
E-pasta adrese: andrejs.davins@soc.jelgava.lv Faksa numurs: 63007536
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.jelgava-soclp.lv/
Pircēja profila adrese (URL): http://www.jelgava-soclp.lv/

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


P/ie "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" struktūrvienības "Bērnu un ģimenes atbalsta centrs" telpu remonts

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Jelgava, Zirgu iela 47a "Bērnu un ģimenes atbalsta centrs"

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


P/ie "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" struktūrvienības "Bērnu un ģimenes atbalsta centrs" telpu remonts

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
45000000-7

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

5213.48 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

JSLP 2013/13

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: SIA "Celtnieks GV"
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
19/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
8
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Celtnieks GV", 40003967830

Pasta adrese: "Priedulāji", Ulbroka, Stopiņu novads

Pilsēta/Novads: Ulbroka

Pasta indekss: 2130

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: celtnieksgv@gmail.com

Tālruņa numurs: 27046171

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 5213.48    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 5213.48    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv