Sludinājums: Daudzpusīga pielietojuma elektrotehnisku komponentu plastmasas liešanas un montāžas ceha izveide

Publicēts
21.11.2013
21.11.2013
Pasūtītājs
SIA "efn PLASTICS" (44103088729)
Termiņš
12.12.2013

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 21/11/2013

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "efn PLASTICS"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 44103088729

Adrese: Varoņu iela 35a, Valka, Latvija, LV-4701

Tālruņa numurs(-i): +37164707881
Faksa numurs(-i) (ja ir): +37166002985

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Kristīne Simonova

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Daudzpusīga pielietojuma elektrotehnisku komponentu plastmasas liešanas un montāžas ceha izveide
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Varoņu iela 35a, Valka, LV-4701
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 15/11/2014
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 725000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 12/12/2013
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Varoņu iela 35a, Valka, LV-4701
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LIAA
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Augstas pievienotās vērtības investīcijas
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 340790__0_efnPlasticsnolikumsiepirkumamrev9.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv