Sludinājums: Datorzinātnes (48 481) mācību kursu organizēšana (2.daļa)

Publicēts
11.01.2019
11.01.2019
Pasūtītājs
Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (40008010454)
Termiņš
25.01.2019
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 11/01/2019

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008010454

Adrese

Dzirnavu iela 93-27, Rīga, Latvija, 1011

Tālruņa numurs(-i)

67298683

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

projektu vadītāja,Zanda Jurjāne, 67298683, apmacibas@lakifa.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Datorzinātnes (48 481) mācību kursu organizēšana (2.daļa)

3. Līguma veids

Pakalpojumi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Tiešsaistes (Virtual) apmācības

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2022

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

32000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

25/01/2019
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Dzirnavu 93-27, Rīga, LV-1011

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākums "Atbalsts nodarbināto apmācībām"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

566236__0_tsdatrozinatnes2dalacitrix.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv