Sludinājums: Volumetriskā displeja 3D attēla ietekmes uz cilvēka redzes sistēmu novērtējums

Publicēts
10.08.2018
10.08.2018
Pasūtītājs
"HansaMatrix Innovation SIA" (40103814400)
Termiņš
24.08.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 10/08/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

"HansaMatrix Innovation SIA"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103814400

Adrese

Ziedleju iela 1, Latvija, LV2167

Tālruņa numurs(-i)

+371 67 550 500

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Pētniecības nodaļas vadītājs, Krišs Osmanis, +371 6755 0509, kriss.osmanis@hansamatrix.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Volumetriskā displeja 3D attēla ietekmes uz cilvēka redzes sistēmu novērtējums

3. Līguma veids

Pakalpojumi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Ziedleju iela 1, Mārupe, Mārupes novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2020

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

100000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

24/08/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 22:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: E-pastā: sales@hansamatrix.com

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

1.1.1.1. "Praktiskas ievirzes pētījumi"

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv