Sludinājums: “Eksperimentālās ražošanas līnijas izveide 27” izmēra šķidro kristālu displeju ekrānu izgatavošanai – 5.daļa” Līnija 400x600mm šķidro kristālu displeju ražošanai ar ODF metodi.

Publicēts
19.03.2018
19.03.2018
Pasūtītājs
Eurolcds SIA (41203040030)
Termiņš
05.04.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 19/03/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Eurolcds SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41203040030

Adrese

Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 2, Ventspils, Latvija, LV-3602

Tālruņa numurs(-i)

63600300

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis Ainārs Ozols, purchasing@eurolcds.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

“Eksperimentālās ražošanas līnijas izveide 27” izmēra šķidro kristālu displeju ekrānu izgatavošanai – 5.daļa” Līnija 400x600mm šķidro kristālu displeju ražošanai ar ODF metodi.

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 2, Ventspils

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/03/2020

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

600000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

05/04/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 22:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: E-pastā purchasing@eurolcds.com

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā Finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā pasākums

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv