Rezultāts: Par datortehnikas piegādi

Publicēts
10.11.2016
10.11.2016
Pasūtītājs
Latvijas Banka (90000158236)
Uzvarētājs
UAB "NUKLONAS" (303143615), SIA "ATEA" (40003312822), SIA "Tomega" (40103361909)
Summa
30 223,40 EUR
Sludinājums
www.bank.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 10/11/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Latvijas Banka, 90000158236

Pasta adrese

Kr.Valdemāra iela 2a

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1050

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Informācijas sistēmu pārvaldes vadītājs H. Ozols

Tālruņa numurs

67022378

Faksa numurs

67022420

E-pasta adrese

konkursi@bank.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.bank.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.bank.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Par datortehnikas piegādi

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Līguma izpildes vieta – Latvijas Bankas ēka K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā.

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Datortehnikas piegāde un tās kvalitātes uzturēšana saskaņā ar iepirkuma noteikumu tehniskajā specifikācijā un līguma projektā noteiktajām prasībām.

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
30200000-1 30100000-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

30223.4 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LB 2016/104

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par datortehnikas piegādi

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

25/10/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

6

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

UAB "NUKLONAS", 303143615

Pasta adrese

Žemynos g. 23-35

Pilsēta / novads

Vilnius

Pasta indekss

LT-09320

Valsts

Lietuva

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 26530    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 26530    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par datortehnikas piegādi ("48" monitori")

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

25/10/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "ATEA", 40003312822

Pasta adrese

Ūnijas iela 11a

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1039

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1425    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1425    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par datortehnikas piegādi ("A3 daudzfunkcionālā iekārta")

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

25/10/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Tomega", 40103361909

Pasta adrese

"Piepilsētas"

Pilsēta / novads

Krustkalni

Pasta indekss

LV-2111

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2268.4    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2268.4    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Līguma izpildes laiks: datortehnikas piegādi veic 25 (divdesmit piecu) darbadienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas; piegādātās datortehnikas kvalitātes uzturēšanu nodrošina: 3 (trīs) gadu laikā no tās piegādes dienas iepirkuma priekšmeta 1. daļā; 2 (divu) gadu laikā no tās piegādes dienas iepirkuma priekšmeta 2. daļā; 1 (viena) gada laikā no tās piegādes dienas iepirkuma priekšmeta 3. daļā.

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Pamatojums vairāku uzvarētāju izvēlei

Iepirkuma priekšmeta daļas.

Avots: pvs.iub.gov.lv