Rezultāts: IT pamatlīdzekļu iegāde Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolai

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola (90000037943)
Uzvarētājs
SIA "LDC Datortehnika" (42103048408)
Summa
9 063,61 EUR
Sludinājums
www.ldmv.edu.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 01/02/2016

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola, 90000037943
Pasta adrese: Alejas iela 18
Pilsēta/Novads: Liepāja Pasta indekss: LV-3401 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Īrisa Buliņa Tālruņa numurs: 63423192
E-pasta adrese: info@ldmv.edu.lv Faksa numurs: 63426836
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ldmv.edu.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.ldmv.edu.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


IT pamatlīdzekļu iegāde Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolai

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Alejas ielā 18, Liepājā, Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


IT inventāra iegāde Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolai EUR 9063,61

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
30000000-9

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

9063.61 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LDMV 2016/1/IT

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Piegādes līgums Nr.LDMV/2016/01/IT-01 "IT pamatlīdzekļu iegāde Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolai"
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
27/01/2016 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
5
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "LDC Datortehnika", 42103048408

Pasta adrese: Pasta iela 28

Pilsēta/Novads: Liepaja

Pasta indekss: LV-3401

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: peteris@datortehnika.lv

Tālruņa numurs: 29277833

Faksa numurs: 63481650

Vispārējā interneta adrese (URL): www.datortehnika.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 9063.61    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 9063.61    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv