Sludinājums: Rezerves kopiju veidošanas iekārtas (lenšu bibliotēkas) iegāde ISS sistēmai

Publicēts
15.05.2015
15.05.2015
Pasūtītājs
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (90001669496)
Termiņš
27.05.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste Inese Cīrule
E-pasts
Sludinājums
www.vsaa.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi-...
Tālrunis
67038881

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 15/05/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, 90001669496
Pasta adrese: Lāčplēša iela 70a
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1011 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste Inese Cīrule Tālruņa numurs: 67038881
E-pasts: inese.cirule@vsaa.lv Faksa numurs: 67143825
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vsaa.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.vsaa.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi-2015/iepirkumi-publisko-iepirkumu-likuma-8-panta-kartiba
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Rezerves kopiju veidošanas iekārtas (lenšu bibliotēkas) iegāde ISS sistēmai

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments Fridriķa iela 9, Rīga, Latvija.

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Rezerves kopiju veidošanas iekārtas (lenšu bibliotēkas) iegāde ISS sistēmai saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
30233120-8

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  50 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2015/66

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 27/05/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks plkst. 8:30-17:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 27/05/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 
Vieta:  

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Iepirkuma dokumentācija pieejama pasūtītāja interneta vietnē: http://www.vsaa.lv/lv/iepirkumi/iepirkumi-2015/iepirkumi-publisko-iepirkumu-likuma-8-panta-kartiba

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

II. Adrese, kur jāiesniedz piedāvājumi
Pilns nosaukums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
(arī reģistrācijas numurs) 90001669496
Pasta adrese 204. kab., Fridriķa iela 9
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1019 Valsts Latvija
Kontaktpersona(-as) Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste Inese Cīrule Tālruņa numurs: 67038881
E-pasts: inese.cirule@vsaa.lv Faksa numurs: 67143825
Interneta adrese (-es)(ja nepieciešams)
Vispārējā adrese (URL): http://www.vsaa.lv

Avots: pvs.iub.gov.lv