Sludinājums: Papīra materiāli, putukartons un līmplēves

Publicēts
06.11.2014
06.11.2014
Pasūtītājs
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs (90000076673)
Termiņš
19.11.2014
Sludinājums
lnvm.lv/?cat=47...

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 06/11/2014

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 90000076673
Pasta adrese: Lācplēša iela 106/108
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1003 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Ineta Ozoliņa Tālruņa numurs: 28617851
E-pasts: ineta.ozolina@history-museum.lv Faksa numurs:
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lnvm.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://lnvm.lv/?cat=47
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Papīra materiāli, putukartons un līmplēves

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Lāčplēša iela 106/108, Rīga un/vai Vecpilsētas iela 7, Rīgā

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Dažāda veida papīrs, kartons, aploksnes, bezskābes papīra aploksnes, japānu papīrs, putukartons un līmplēves saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
37823800-1 37823500-8
37823000-3
37823800-1
30199230-1

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās 30 (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LNVM 2014/35

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 19/11/2014 (dd/mm/gggg)        Darba laiks 9.00-17.00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 19/11/2014 (dd/mm/gggg) Laiks: 16:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

19/11/2014 (dd/mm/gggg) Laiks: 16:00
Vieta:  Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Lāčplēša iela 106/108, Rīga

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Līguma termiņš attiecībā uz iepirkuma priekšmeta daļu 'Japāņu papīrs' ir līdz 5 mēnešiem.

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv