Rezultāts: Gumijas paklāji govju guļvietās

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
SIA "Brūzilas AV" (48501003085)
Uzvarētājs
Lytagra SIA (50003027691)
Summa
82 560,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Brūzilas AV"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48501003085

Adrese

"Brūzilas", Kursīšu pagasts, Saldus novads, Latvija, LV-3890

Tālruņa numurs(-i)

29263853

Faksa numurs(-i) (ja ir)

63807352

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes priekšsēdētājs Vilnis Štencelis, tel. nr. 29263853, vilnisstencelis@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Gumijas paklāji govju guļvietās

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

17/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Laktro SIA 48503005201 Dzirnavu iela 4B, Saldus, Saldus novads Latvija
Pakavs SIA 48703001414 "Aptieka", Vecberbi, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135 Latvija
Agrotehnika SIA 46103004414 Kuldīgas šoseja 99a, Saldus pagasts, Saldus novads Latvija
Lytagra SIA 50003027691 Maskavas iela 451, Rīga, LV-1063 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Lytagra SIA 50003027691 Maskavas iela 451, Rīga, LV-1063 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

82560 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta Dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

Avots: pvs.iub.gov.lv