Rezultāts: SAIMNIECĪBAS PREČU PIEGĀDE TUKUMA INTERNĀTPAMATSKOLAI 2015. un 2016 . GADĀ

Publicēts
02.03.2015
02.03.2015
Pasūtītājs
Tukuma internātpamatskola (4320900223)
Uzvarētājs
SIA "MERIDA-LATVIJA" (40003681850)
Summa
8 666,25 EUR
Sludinājums
www.tukums.lv/tukuma-novada-pasvald...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 02/03/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Tukuma internātpamatskola, 4320900223
Pasta adrese: Raudas iela 6
Pilsēta/Novads: Tukums Pasta indekss: LV - 3101 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Inta Baltaisvilks Tālruņa numurs: 26551922
E-pasta adrese: tukspecsk@kopideja.lv Faksa numurs: 63125547
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.tukums.lv/tukuma-novada-pasvaldiba/publiskie-iepirkumi
Pircēja profila adrese (URL): http://www.tukums.lv/tukuma-novada-pasvaldiba/publiskie-iepirkumi

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


SAIMNIECĪBAS PREČU PIEGĀDE TUKUMA INTERNĀTPAMATSKOLAI 2015. un 2016 . GADĀ

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV009
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Raudas iela 6, Tukums

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


SAIMNIECĪBAS PREČU PIEGĀDE TUKUMA INTERNĀTPAMATSKOLAI 2015. un 2016 . GADĀ

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
39800000-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

8666.25 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

TIPS 2015/4

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: SAIMNIECĪBAS PREČU PIEGĀDE TUKUMA INTERNĀTPAMATSKOLAI 2015. un 2016 . GADĀ
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
02/03/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
7
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "MERIDA-LATVIJA", 40003681850

Pasta adrese: Nautrēnu iela 12

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1079

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: meridasia@gmail.com

Tālruņa numurs: 67550725

Faksa numurs: 67550726

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 8666.25    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 8666.25    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv