Sludinājums: Kancelejas preču piegāde Olaines novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

Publicēts
25.02.2015
25.02.2015
Pasūtītājs
Olaines novada pašvaldība (90000024332)
Termiņš
09.03.2015
Sludinājums
www.olaine.lv/precu-piegade/:wide/...

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 25/02/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Olaines novada pašvaldība, 90000024332
Pasta adrese: Zemgales ielā 33
Pilsēta/Novads: Olaine Pasta indekss: LV-2114 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Anita Rituma Tālruņa numurs: +371 67146050; +371 28332818
E-pasts: iepirkumi@olaine.lv Faksa numurs: +371 67963777
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.olaine.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.olaine.lv/precu-piegade/:wide/
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Kancelejas preču piegāde Olaines novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV007
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Olaines novada teritorija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Kancelejas preču piegāde Olaines novada pašvaldības un tās iestāžu vajadzībām

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
30199000-0

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  12 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

ONP 2015/02

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 09/03/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks Darba laiks no 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 (piektdienās līdz 15:00)

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 09/03/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

(dd/mm/gggg) Laiks: 
Vieta:  

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

III. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Olaines novada pašvaldība, 90000024332
Pasta adrese: Zemgales iela 33
Pilsēta/Novads: Olaine, Olaines novads Pasta indekss: LV-2114 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Olaines 1.vidusskola, 90000023854
Pasta adrese: Zeiferta iela 4, Olaines novads
Pilsēta/Novads: Olaine Pasta indekss: LV-2114 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Olaines 2.vidusskola, 90000032804
Pasta adrese: Zeiferta iela 4, Olaine
Pilsēta/Novads: Olaines novads Pasta indekss: LV-2114 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Olaines pirmsskolas izglītības iestāde "Zīle", 90000023765
Pasta adrese: Kūdras iela 9
Pilsēta/Novads: Olaine, Olaines nivads Pasta indekss: LV-2114 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Olaines pirmsskolas izglītības iestāde "Dzērvenīte", 90000023727
Pasta adrese: Zemgales iela 39, Olaine
Pilsēta/Novads: Olaines novads Pasta indekss: LV-2114 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Olaines pirmsskolas izglītības iestāde "Magonīte", 90009202489
Pasta adrese: Baznīcas iela 33, Olaines novads
Pilsēta/Novads: Jaunolaine Pasta indekss: LV-2127 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Olaines speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Ābelīte", 90000012723
Pasta adrese: Parka iela 5, Olaine
Pilsēta/Novads: Olaines novads Pasta indekss: LV-2114 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Olaines Kultūras centrs, 90000023873
Pasta adrese: Zeiferta iela 11, Olaine
Pilsēta/Novads: Olaines novads Pasta indekss: LV-2114 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Olaines Sporta centrs, 90009232489
Pasta adrese: Stadiona iela 2, Olaines novads
Pilsēta/Novads: Olaine Pasta indekss: LV-2114 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Olaines mūzikas un mākslas skola, 90001419366
Pasta adrese: Zemgales iela 31, Olaines novads
Pilsēta/Novads: Olaine Pasta indekss: LV-2114 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Pašvaldības aģentūra "Olaines sociālais dienests", 90001638049
Pasta adrese: Zemgales iela 33, Olaine
Pilsēta/Novads: Olaines novads Pasta indekss: LV-2114 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Olaines vēstures un mākslas muzejs, 90001494580
Pasta adrese: Zemgales iela 33, Olaines novads
Pilsēta/Novads: Olaine Pasta indekss: LV-2114 Valsts: Latvija

Avots: pvs.iub.gov.lv