Sludinājums: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība pašvaldības autoceļam “Labrenči – Taube”, projekta Burtnieku novada pašvaldības publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanas 1.kārta” ietvaros

Publicēts
02.08.2018
02.08.2018
Pasūtītājs
Burtnieku novada pašvaldība (90009114148)
Termiņš
27.08.2018
Pilsēta
Kontaktpersona
Pēteris Rava
E-pasts
Sludinājums
www.burtniekunovads.lv/public/lat/p...
Tālrunis
29388422

Paziņojums par plānoto līgumu

Publicēšanas datums: 02/08/2018

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Burtnieku novada pašvaldība, 90009114148

Pasta adrese

Jāņa Vintēna ielā 7, Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206

Pilsēta / Novads

Valmiera

Pasta indekss

4206

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV008

Kontaktpersona(-as)

Pēteris Rava

Tālruņa numurs

29388422

Faksa numurs

64238257

E-pasta adrese

info@burtniekunovads.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.burtniekunovads.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.burtniekunovads.lv/public/lat/pasvaldiba/iepirkumi/

I.2) Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3) Saziņa

image

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā(URL): http://burtniekunovads.lv/public/lat/pasvaldiba/iepirkumi/

image

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt (URL):

Papildu informāciju var saņemt

image iepriekš minētajā kontaktpunktā
image citā adresē: (norādīt citu adresi)(norādīt citu adresi)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Burtnieku novada pašvaldības Valmieras pagasta pārvalde, 90009114148

Pasta adrese

Vanagu iela 4, Valmieras pagasts,

Pilsēta / novads

Burtnieku novads

Pasta indekss

LV-4219

Valsts

Latvija

Kontaktpersona (as)

Pēteris Rava

Tālruņa numurs

29388422

Faksa numurs

64238257

E-pasts

info@burtniekunovads.lv

Interneta adreses (-es)(ja nepieciešams)

Vispārējā adrese (URL): http://www.burtniekunovads.lv

NUTS kods

LV008

Piedāvājumi vai pieteikumi jāiesniedz

image elektroniski(URL):
image iepriekš minētajā adresē
image šādā adresē: (norādīt citu adresi)

imageElektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit (URL):

I.4) Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1) Iepirkuma līguma nosaukums

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība pašvaldības autoceļam “Labrenči – Taube”, projekta Burtnieku novada pašvaldības publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanas 1.kārta” ietvaros

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV008

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Burtnieku novads

II.3) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība pašvaldības autoceļam “Labrenči – Taube”, projekta Burtnieku novada pašvaldības publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanas 1.kārta” ietvaros

II.4) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
71000000-8

II.5) Iepirkums ir sadalīts daļās

image
image

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

imageTikai vienu daļu
imageMaksimālais daļu skaits:
imageVisām daļām

image

Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam:

image

Pasūtītājs saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas:

II.6) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  6 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1) Iepirkuma identifikācijas numurs:

BNP 2018/19ELFLA

III.2) Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 27/08/2018 (dd/mm/gggg)    Darba laiks 09:00-12:00, 13:00-16:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4) Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 27/08/2018 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5) Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

27/08/2018 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

Vieta: Valmieras pagasta pārvalde, Vanagu iela 4, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219, 11.kabinetā (sēžu zāle 2.stāvā)

III.6) Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


 1. ELFLA, Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

III.7) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


III.8) Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv