Sludinājums: “Projektēšanas un ražošanas ēkas pārbūves darbi zivju pārstrādes uzņēmumā SIA SENGA”

Publicēts
16.04.2018
16.04.2018
Pasūtītājs
SIA "SENGA" (49003001584)
Termiņš
16.05.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 16/04/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "SENGA"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

49003001584

Adrese

"SIA SENGA", VANADZENES PAGASTS, TALSU NOVADS, Latvija, 3281

Tālruņa numurs(-i)

+37129263936

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ģirts Pētersons, +37129263936, sengafish@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

"Projektēšanas un ražošanas ēkas pārbūves darbi zivju pārstrādes uzņēmumā SIA SENGA”

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Sia Senga", Vandzenes pag., Talsu nov., LV-328

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

16/09/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

0.01 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

16/05/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Sia Senga", Vandzenes pag., Talsu nov., LV-328

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Būvprojekta minimālais sastāvs tiks izsūtīts pēc pieprasījuma. Griezties pie Anita Pedāne: anita.pedane@pmfgroup.lv

10.  Pievienotie dokumenti

533806__0_nolikumsbvniecbasdarbiem.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv